Đặt hàng và vận chuyển

Tất cả phụ thuộc vào khoảng cách bạn sống, nhưng thường là từ một đến ba tuần

Ở dưới cùng có một liên kết đến tài khoản của tôi, hãy truy cập vào đó và tạo

Trong Tài khoản của bạn, hãy chuyển đến tab địa chỉ và thay đổi

Trong Tài khoản, chuyển đến tab Đơn hàng, đối diện với mỗi đơn hàng sẽ có trạng thái và số theo dõi. Chúng tôi cũng gửi nó vào thư của bạn

Không, Chúng tôi không lưu trữ những dữ liệu đó.

Thuế đã được bao gồm trong giá của sản phẩm

Chúng tôi làm việc với tất cả các quốc gia

Chúng tôi cố gắng gửi tất cả mọi thứ trong một gói, nhưng nếu có nhiều hàng hóa, thì mọi thứ sẽ không vừa trong một gói. Bưu điện có giới hạn trọng lượng.

Trả hàng và Trao đổi

Nếu vì lý do nào đó mà sản phẩm của bạn không vừa, hoặc bạn không hài lòng về chất lượng thì bạn có thể trả lại sản phẩm trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận hàng.

Trong trường hợp này, bạn cần viết thư cho dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi tại support@combat-market.com  để giải quyết vấn đề

Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về công ty vận chuyển

Viết thư cho chúng tôi tại support@combat-market.com để giải quyết vấn đề

Nếu vì lý do nào đó mà bạn nhập sai địa chỉ, thì bạn cần gấp rút thư cho chúng tôi theo địa chỉ <a href="/vi/”mailto:support@combat-market.com”/">support@combat-market.com</a>  và cho chúng tôi biết số đơn hàng và địa chỉ giao hàng mới. Hãy nhớ rằng nếu tại thời điểm liên hệ, gói hàng đã được chuyển đi, thì bạn sẽ bị tính phí gửi toàn bộ số lượng lớn

Có, tất nhiên là bạn có thể, nhưng nếu lúc này bưu kiện đang được chuyển đi, thì bạn sẽ phải trả một khoản phí tương đương với chi phí của lô hàng

Có, tất nhiên bạn có thể, các sản phẩm như vậy được đánh dấu trong cửa hàng là đơn đặt hàng trước