OSNOVNE DEFINICIJE

Kupac - fizička ili pravna osoba koja namjerava kupiti robu na web stranici internetske trgovine.

Registrirani kupac-kupac koji je prodavatelju dostavio pojedinačne podatke o sebi (prezime, ime, patronimiku, e-mail adresu, poštansku adresu, broj telefona), koji se mogu koristiti za višestruku narudžbu. Ti se podaci daju prilikom naručivanja.

Prodavatelj - prodaja robe putem internetske trgovine koja se nalazi na adresi https://combat-market.com/shop/.

Internet trgovina - internetska stranica na kojoj se svaki kupac može upoznati s prezentiranim proizvodima, njihovim opisom i cijenama za proizvode, odabrati određeni proizvod, način plaćanja i isporuke proizvoda, izvršiti narudžbu.

Proizvod - objekt kupovine i prodaje predstavljen za prodaju u internetskoj trgovini stavljanjem u odgovarajući odjeljak internetske trgovine.

Narudžba - ispunjeni zahtjev Kupca za kupnju i isporuku na navedenu adresu Proizvoda odabranih u internetskoj trgovini.

Članak - oznaka Robe koju dodjeljuje proizvođač.

OPĆE ODREDBE

Ovi uvjeti prodaje robe u internetskoj trgovini (u daljnjem tekstu „Uvjeti”) određuju postupak kupovine robe putem internetske trgovine od strane fizičkih ili pravnih osoba, u daljnjem tekstu „Kupac”; kada se zajednički spominju, prodavatelj i kupac se također nazivaju "stranke", a svaki zasebno - "stranka".

Svaka stranka jamči drugoj stranci da ima potrebno pravo i poslovnu sposobnost, kao i sva prava i ovlaštenja potrebna i dovoljna za sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Naručivanjem Proizvoda putem internetske trgovine Kupac prihvaća ove Uvjete.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u vezi s kojima se Kupac obvezuje redovito pratiti promjene Uvjeta objavljenih na web stranici internetske trgovine.

Kupac slanjem ovih Uvjeta slaže se s ovim Uvjetima.

PRIJAVA U MREŽNOJ TRGOVINI

Prodavatelj ne snosi odgovornost za točnost i točnost podataka koje je Kupac dao tijekom registracije.

Kupac koji se registrira u internetskoj trgovini prima individualnu identifikaciju navođenjem korisničkog imena i lozinke. Individualna identifikacija Kupca omogućuje vam da izbjegnete neovlaštene radnje trećih strana u ime Kupca. Prijenos korisničkog imena i lozinke od strane Kupca trećim stranama je zabranjen, Kupac je sam odgovoran za sve moguće negativne posljedice u slučaju prijenosa prijave i lozinke na treće strane.

Osobni podaci preneseni na raspolaganje internetskoj trgovini tijekom registracije ili na bilo koji drugi način neće se prenositi trećim organizacijama i osobama bez dopuštenja korisnika, osim u situacijama dostavljanja oglasnih podataka i kada to zahtijeva zakon ili odluka suda.

REGISTRACIJA I IZVRŠENJE NARUDŽBE

Prilikom postavljanja Narudžbe Kupac potvrđuje da je upoznat s pravilima prodaje Robe putem internetske trgovine i daje Prodavatelju podatke potrebne za postavljanje Narudžbe.

Prodavač priprema i šalje naručenu Robu nakon primljene uplate.

Ako Kupac ima bilo kakvih pitanja u vezi s svojstvima i karakteristikama Robe, prije postavljanja Narudžbe, Kupac se mora obratiti Prodavatelju koristeći njegove podatke za kontakt objavljene na web stranici internetske trgovine.

PLAĆANJE ROBE

Cijene u internetskoj trgovini naznačene su za jednu jedinicu robe.

Možete naručiti samo Robu za koju je pozitivna količina u skladištu naznačena u trenutku naručivanja.

Plaćanje Robe od strane Kupca vrši se u valuti u kojoj je cijena Robe navedena na web stranici internetske trgovine u trenutku naručivanja.

Uplatitelj mora biti sam kupac. Plaćanje od trećih strana nije prihvaćeno. Plaćanje je dopušteno samo na jedan od načina ponuđenih na web stranici internetske trgovine prilikom naručivanja. Nisu dostupni drugi načini plaćanja.

Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim od trenutka kada Kupac plati naručenu Robu.

DOSTAVA

Prodavatelj će uložiti sve napore u skladu s datumom i vremenom isporuke navedenim u odgovarajućoj Narudžbi, međutim odgode u isporuci su dopuštene zbog nepredviđenih okolnosti koje su nastale bez krivnje Prodavatelja.

Rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku predaje Robe i Kupac stavlja potpis u dokumente koji potvrđuju isporuku Narudžbe.

Kako bi se izbjegli slučajevi prijevare, kupac prilikom isporuke unaprijed plaćene narudžbe mora predočiti osobni dokument.

POVRAT ROBE

Zamjena i povrat Robe vrši se u skladu s važećim zakonodavstvom.

Mogućnost zamjene ili povrata robe dogovara se telefonskim brojem objavljenim na web stranici internetske trgovine.

JAMSTVA I ODGOVORNOST

Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu nastalu Kupcu uslijed nepravilne uporabe Robe kupljene u internetskoj trgovini.

Prodavatelj nije odgovoran za gubitke Kupca nastale kao posljedica:

netočno navođenje osobnih podataka,
nezakonite radnje trećih strana.
Kupac je isključivo odgovoran za točnost podataka koje je naveo prilikom registracije u internetskoj trgovini.

Stranke su izuzete od odgovornosti za potpuno ili djelomično neispunjavanje svojih obveza ako je takav propust bio posljedica više sile koja je nastala nakon stupanja na snagu ovih uvjeta, kao rezultat izvanrednih događaja koje stranke nisu mogle predvidjeti i spriječiti razumnim mjerama.

U drugim slučajevima, koji nisu predviđeni klauzulama Uvjeta, neispunjavanjem ili nepropisnim ispunjavanjem svojih obveza, Stranke odgovaraju u skladu s važećim zakonom.

OSTALI UVJETI

Odredbe važećih zakona primjenjuju se na odnos između Kupca i Prodavatelja.

Kupac jamči da su mu jasni svi uvjeti ovih Uvjeta i prihvaća ih u cijelosti.

U slučaju bilo kakvih pozitivnih povratnih informacija ili potraživanja od Kupca, on se mora obratiti Prodavatelju na e -adresu navedenu na web stranici internetske trgovine.

Stranke će sve nastale sporove pokušati riješiti pregovorima. Ako je nemoguće postići sporazum, spor će se uputiti sudu u skladu s važećim zakonom.

Nevaljanost ili propust jedne od stranaka da se pridržava bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne povlači za sobom ništavost preostalih odredbi ovih Uvjeta.

Ako se Kupac ne slaže s barem jednom od odredbi ovih Uvjeta, nema pravo koristiti internetsku trgovinu.